Ultraljudsbild från Gretas mage. "-Många och stora valpar", sa veterinären som tolkade denna bild.