2018-03-03. Nog är det många valpar i den magen. Det är tungt för Greta.