2014-11-24. På väg mot Sverige. Här sista kissepausen i Danmark.