2014-11-24 Nu har vi passerat gränsen! Ashloe har fått sina stämplar av tullpersonalen och resan går vidare mot Blekinge.