Bobby och Lacillas D-kull, sommaren 2008. Foto: Cecilia Ström