Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH)

Spindeldiagram över Ashloes reaktioner (rött).

Rödeby, 2016-06-19

Sammanfattning av Ashloes beskrivning

"Över alla moment" (0 = inte alls, 4 = mycket)

Ljudlig (reagerar lätt med skall eller gnäll): 0

Positiv attityd (allmänt glad attityd): 3

Energisk (Pigg, vaken, alert): 3

Arg (blir lätt arg & visar hotfulla beteenden): 0

För mer detaljerad beskrivning av Ashloes BPH rekommenderas SKK´s avelsdata eller kontakt med mig.

 

Om BPH                                                                                                   

Att beskriva en hunds mentalitet på ett korrekt, standardiserat och begripligt sätt är inte lätt. Svenska Kennelklubben har dock arbetat fram ett sätt som kallas BPH. Ett BPH ska kunna vara till hjälp att förstå en enskild hund, att vara till hjälp vid planering av avel och ett sätt att kunna beskriva en ras mentalitet.

Ett BPH utföres på en särskild bana, med utbildade testledare och funktionärer. I beskrivningen ingår åtta olika moment som vardera beskrivs utifrån olika parametrar. Totalt sett tar beskrivningen ca 45 minuter.